Rada Pedagogiczna

Rada Pedagogiczna

dyrektor

Radosław Jankowski

wicedyrektor VI LO

Irena Jakóbowska

biblioteka

Małgorzata Smolińska

Aneta Całka

pedagog szkolny

Anna Jaworska

Wiesława Kwirant

język polski / wiedza o kulturze

[DK] Katarzyna Dubicka

[KG] Katarzyna Gagacka

[AK] Agnieszka Krupińska

[ZJ] Joanna Zwolińska

język angielski

[RG] Radosław Gmurkowski

[PK] Piotr Kulawczuk

[SD] Dariusz  Sobiewski

[JS] Joanna Szymczak

[CA] Aneta Całka

język niemiecki

[AK] Andrzej Kopiński

[SM] Małgorzata Smolińska

[MZ] Małgorzata Żerańska

matematyka

[KD] Krzysztof Deptuła

[MK] Marta Karbowska

[IJ] Irena Jakóbowska

[FA] Agnieszka Fligga

geografia / podstawy przedsiębiorczości

[GZ] Grażyna Ziółkowska

[GE] Edyta Gołębiak

historia / wiedza o kulturze

[WP] Paweł Wojno

[WS] Wojciech Szpaderski

wiedza o społeczeństwie

[EK] Emilia Kowalewska

biologia

[MW] Małgorzata Witkowska

chemia

[LP] Lidia Przygodzka

fizyka

[WR] Włodzimierz Rudzki

informatyka

[NA] Andrzej Nieścior

edukacja dla bezpieczeństwa

[EG] Edyta Gołębiak

religia

[JD] Janina Druszcz

[KK] Katarzyna Kiejdo

wychowanie fizyczne

[MD] Małgorzata Dąbrowska

[ED] Elżbieta Długosz

[PO] Krzysztof Połujański

[RJ] Radosław Jankowski

wicedyrektor Bursa Nr 3

Wiesław Żarczyński

wychowawcy Bursa Nr 3

Piotr Zakrzewski

Katarzyna Rusinek

Sylwia Smyk

Magdalena Kuś

Dorota Cichocka – Mróz

Sławomir Tunkiewicz

Anna Sarnowska

Agnieszka Ogonowska

Małgorzata Narożny

Maciej Pieczysty

Tomasz Cygański

Aneta Wasilewska

Dwuliterowe skróty przy nazwiskach to oznaczenia poszczególnych nauczycieli na planach lekcji.