Pedagog Szkolny

Godziny Pracy Pedagogów Szkolnych

Anna JaworskaWiesława Kwirant
Opieka nad klasami:I b, I c, I e

II a, II d

III a, III b, III e

I a, I d

II b, II e

III c, III d

Poniedziałek8.00-12.3010.30-14.30
Wtorek8.00-12.3010.00-14.30
Środa8.00-12.3010.00-14.30
Czwartek10.30-15.007.30 – 12.30
Piątek10.30-14.307.30 – 12.30

Stypendia Szkolne

Uczniowie, którzy:

– są zameldowani w Olsztynie oraz

– miesięczny dochód netto w ich rodzinach nie przekracza 514 zł (od października 528 zł ) na osobę (oświadczenie o dochodzie za miesiąc sierpień), mogą ubiegać się o stypendium szkolne.

W tym celu należy jak najszybciej zgłosić się do pedagoga szkolnego po wniosek stypendialny (p.103), wypełnić i złożyć dokumenty w gabinecie pedagoga w nieprzekraczalnym terminie  – 13 września.