Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Olsztynie.

Szóstka szkoła na szóstkę

Program "Szóstka szkoła na szóstkę"
realizowany w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko Mazurskiego
na lata 2017-2020
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów.
Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnianie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia.

Cele projektu

Celem projektu jest Podwyższenie poziomu kompetencji kluczowych oraz umiejętności związanych z kreatywnością i innowacyjnością oraz  pracą zespołową niezbędnych na rynku pracy ,a także wzrost kompetencji cyfrowych, dzięki korzystaniu z, uczniów VI LO w Olsztynie oraz zwiększenie umiejętności i kompetencji zawodowych, w tym cyfrowych w zakresie korzystania z Technologii Informatyczno Komunikacyjnej  w nauczaniu przedmiotowym nauczycieli VI LO w zakresie stosowania aktywizujących metod i form organizacji procesu dydaktycznego umożliwiających kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych oraz postaw przy jednoczesnym wsparciu  rodziców, w okresie od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2018.

Cel jest realizowany poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych (wykorzystujących metody aktywizujące ,w tym TIK i
eksperyment):

  • wspierających kompetencje kluczowe ,dzięki którym uczniowie osiągną wyższe wyniki na maturze,
  • zajęć rozszerzających umiejętności w zakresie kompetencji kluczowych pozwalających uzyskać wyższe niż przeciętne wyniki maturalne,
  • doposażeniu szkoły (LO VI nigdy nie korzystało z Funduszy Europejskich, grantów itp. i ma skromne wsparcie nauczycieli(zwiększanie kompetencji zawodowych, miękkich i cyfrowych)).

Działania realizowane w trakcie projektu podniosą jakość kształcenia w VI LO, tym samym spełnia oczekiwania uczniów , nauczycieli i rodziców .
Trudności edukacyjne zniwelowane.

Wartość projektu

532 237,50 zł

Wkład Funduszy Europejskich

467 509,50 złNASZA SZKOŁA

Pierwotnie - w budynku naszej szkoły - mieścił się Zespół Szkół Budowlanych im.Gabriela Narutowicza. W 1990 roku zostało założone VI Liceum Ogólnokształcące...

NASZE PROFILE

Najnowsze profile klas na rok szkolny 2017/2018

Aktualności

PROMOCJA NASZEJ KSIĄŻKI

26.09.2017

Kochani uczniowie i nauczyciele!

 

W poprzednim roku szkolnym (2016/2017) uczniowie naszej szkoły wzięli udział w ogólnopolskim konkursie literackim zorganizowanym dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych pt. „Misja – książka!”. W VI Liceum spod ręki naszych aktywnych uczniów wyszedł zbiór sześciu opowiadań, a korekty książki dokonała pani Katarzyna Dubicka, polonistka. Książka nosi tytuł „Sztuka kłamstwa” i została wzbogacona o grafikę wykonaną przez ucznia Igora Fligę, który w tym roku ukończył naszą szkołę. Przez kilka miesięcy książkę można było czytać i oddawać na nią głosy na stronie niezależnego serwisu internetowego Ridero, a w czerwcu została wydana. Chcielibyśmy zachęcić Was, drodzy uczniowie i nauczyciele, do jej lektury. To dla nas ogromne wyróżnienie, że mogliśmy wziąć udział w tak dużym konkursie, i choć nie zajęliśmy pierwszego miejsca,  jesteśmy dumni, że udało się nam stworzyć własną książkę. „Sztuka kłamstwa” jest dostępna w naszej bibliotece. Mamy nadzieję, że po nią sięgniecie, i że umili Wam ona czas w długie jesienno-zimowe wieczory. Może polecicie ją też swoim znajomym... Przyjemnej lektury!  

Autorzy opowiadań: A. Nadrowska, K. Wasilewska, P. Cieloch, Ż. Marzyńska, A. Mach, W. Bilicka.

STYPENDIA SZKOLNE

05.09.2017

UWAGA!!!

STYPENDIA SZKOLNE!!!

SZYBKI KONTAKT

ul. Pstrowskiego 5,
Olsztyn 10-049
E-mail: sekretariat@lo6.olsztyn.pl
Telefon: 0-89 527-93-57
Faks: 0-89 527-67-43

Historia szkoły

Rada pedagogiczna

Samorząd szkolny