Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Olsztynie.

Szóstka szkoła na szóstkę

Program "Szóstka szkoła na szóstkę"
realizowany w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko Mazurskiego
na lata 2017-2020
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów.
Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnianie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia.

Cele projektu

Celem projektu jest Podwyższenie poziomu kompetencji kluczowych oraz umiejętności związanych z kreatywnością i innowacyjnością oraz  pracą zespołową niezbędnych na rynku pracy ,a także wzrost kompetencji cyfrowych, dzięki korzystaniu z, uczniów VI LO w Olsztynie oraz zwiększenie umiejętności i kompetencji zawodowych, w tym cyfrowych w zakresie korzystania z Technologii Informatyczno Komunikacyjnej  w nauczaniu przedmiotowym nauczycieli VI LO w zakresie stosowania aktywizujących metod i form organizacji procesu dydaktycznego umożliwiających kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych oraz postaw przy jednoczesnym wsparciu  rodziców, w okresie od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2018.

Cel jest realizowany poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych (wykorzystujących metody aktywizujące ,w tym TIK i
eksperyment):

  • wspierających kompetencje kluczowe ,dzięki którym uczniowie osiągną wyższe wyniki na maturze,
  • zajęć rozszerzających umiejętności w zakresie kompetencji kluczowych pozwalających uzyskać wyższe niż przeciętne wyniki maturalne,
  • doposażeniu szkoły (LO VI nigdy nie korzystało z Funduszy Europejskich, grantów itp. i ma skromne wsparcie nauczycieli(zwiększanie kompetencji zawodowych, miękkich i cyfrowych)).

Działania realizowane w trakcie projektu podniosą jakość kształcenia w VI LO, tym samym spełnia oczekiwania uczniów , nauczycieli i rodziców .
Trudności edukacyjne zniwelowane.

Wartość projektu

532 237,50 zł

Wkład Funduszy Europejskich

467 509,50 złNASZA SZKOŁA

Pierwotnie - w budynku naszej szkoły - mieścił się Zespół Szkół Budowlanych im.Gabriela Narutowicza. W 1990 roku zostało założone VI Liceum Ogólnokształcące...

NASZE PROFILE

Najnowsze profile klas na rok szkolny 2017/2018

Aktualności

PROJEKT CZYTELNICZY - STYCZEŃ 2017

11.01.2018

Moi drodzy,

na pierwszym piętrze znajduje się wystawa prac konkursowych projektu czytelniczego Przeczytaj koniecznie! Serdecznie zapraszamy do oglądania prac, jest co podziwiać!

16.01.2018 (wtorek) odbędzie się głosowanie na najlepszą pracę. Do klas przyjdą przedstawiciele biblioteki i przeprowadzą głosowanie.

Zasady głosowania:

Każdy uczeń i nauczyciel może oddać głos na jeden plakat / jedną pracę przestrzenną poprzez podanie jej numeru. Uczniowie nie mogą głosować na pracę kolegów i koleżanek ze swojej klasy.

Jeśli recenzja jakiejś książki Was zainteresuje, zapraszamy do biblioteki.

PROJEKT CZYTELNICZY - GRUDZIEŃ 2017

21.12.2017

Od września do połowy grudnia uczniowie naszej szkoły brali udział w projekcie czytelniczym zorganizowanym przez bibliotekę szkolną oraz nauczycieli języka polskiego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Zadaniem uczniów było wypożyczenie i przeczytanie wybranej książki, znajdującej się w bibliotece oraz przygotowanie plakatu lub przestrzennej pracy plastycznej więcej...

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO FILMoTALK

19.12.2017

Dnia 18 grudnia 2017 r. w naszej szkole odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników i rozdanie nagród w II Międzyszkolnym Konkursie Języka Angielskiego FILMoTALK. W uroczystości wziął udział dyrektor VI Liceum Ogólnokształcącego, Radosław Jankowski, laureaci konkursu i ich opiekunowie oraz szacowni goście: Pani Jolanta Taperek, Dyrektor Zarządzający szkoły językowej Modern School, współorganizator oraz fundator nagród, a także Pani Elżbieta Szymborska, konsultant języków obcych Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie, który był patronem merytoryczno-metodycznym konkursu.

Konkurs,  zwłaszcza jego drugi etap, okazał się dla większości uczniów bardzo dużym wyzwaniem i nieliczna grupa osób podjęła się nakręcenia filmu o swoim rodzinnym mieście. Tym bardziej gratulujemy laureatom, którzy wywiązali się z tego zadania bardzo dobrze.

Wybierając najlepsze filmy, komisja konkursowa w składzie:

1)  Jolanta Taperek -Dyrektor Modern School

2) Elżbieta Szymborska - konsultant języków obcych WM-ODN

3) Aneta Całka -  nauczyciel języka angielskiego VI LO

wzięła pod uwagę następujące kryteria: względy estetyczne, poziom językowy, oryginalność oraz wkład pracy, jaki uczeń musiał włożyć w przygotowanie filmu i postanowiła przyznać:

- I miejsce – Annie Hanowskiej, uczennicy II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. K. I. Gałczyńskiego w Olsztynie (oto link do filmu)

- II miejsce - Wiktorii Dąbkowskiej, uczennicy III Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Olsztynie

- III miejsce – Michałowi Dąbrowskiemu, uczniowi Zespołu Szkół Gastronomiczno-Spożywczych w Olsztynie

- wyróżnienie – Patrycji Płochackiej, uczennicy III Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Olsztynie

Gratulujemy bardzo serdecznie i czekamy na Was w przyszłym roku!

SZYBKI KONTAKT

ul. Pstrowskiego 5,
Olsztyn 10-049
E-mail: sekretariat@lo6.olsztyn.pl
Telefon: 0-89 527-93-57
Faks: 0-89 527-67-43

Historia szkoły

Rada pedagogiczna

Samorząd szkolny