Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Olsztynie.
PLAN ZAJĘĆ facebook

Rok 2017

Dostawa książek i pomocy naukowych  dla uczestników projektu pn. „Szóstka szkoła na szóstkę”

Dostawa pomocy edukacyjnych  dla uczestników projektu pn. „Szóstka szkoła na szóstkę”   

Dostawa sprzętu elektronicznego dla uczestników projektu pn. „Szóstka szkoła na szóstkę” 

Przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla młodzieży oraz szkoleń dla nauczycieli i rodziców w
ramach projektu pn „Szóstka szkoła na szóstkę”
 
Modyfikacja treści IWZ - Przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla młodzieży oraz szkoleń dla nauczycieli i rodziców w ramach projektu pn „Szóstka szkoła na szóstkę”
 
Zapytanie o treść ZO- dostawa pomocy edukacyjnych dla uczestników projektu pn "Szóstka szkoła na szóstkę"
 
Zapytanie o treść IWZ- Przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla młodzieży oraz szkoleń dla nauczycieli i rodziców w ramach projektu pn " Szóstka szkoła na szóstkę"
 
Roztrzygnięcie postępowania na dostawę sprzętu elektronicznego dla uczestników projektu pn. "Szóstka szkoła na szóstkę"
 
Roztrzygnięcie postępowania na dostawę pomocy edukcyjnych dla uczestników projektu pn. "Szóstka szkoła na szóstkę"
 
Roztrzygnięcie postępowania na dostawę książek i pomocy naukowych dla uczestników projektu pn. "Szóstka szkoła na szóstkę"
 
Unieważnienie postępowania - Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla młodzieży oraz szkoleń dla nauczycieli i rodziców w ramach projektu pn. "Szóstka szkołą na szóstkę"
 
Przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla młodzieży oraz szkoleń dla nauczycieli i rodziców w ramach projektu pn "Szóstka szkoła na szóstkę"
 
Do wszystkich zainteresowanych wykonawców
 
Modyfikacja treści IWZ
 
Ogłoszenie o wyborze oferty IA.271/214/2017
 
Ogłoszenie  o zawarciu umowy część 2
 
Ogłoszenie o zawarciu umowy część 1
 
Umowa Nr.10 z firmą BAZA
 
Umowa Nr. 11 z firmą CONSULTING
 
Docieplanie Elewacji budynku bursy od strony szkoły ZSO 6
 
Umowa Nr. 7 z firmą PROFIT M
 
Umowa Nr. 8 z firmą CEZA-GLOB
 
Umowa Nr. 9 z firmą MENTOR
 
Wyniki postępowanię docieplenia elewacji budynku bursy od strony szkoły ZSO 6
 
Umowa Nr.15 z Firmą CEKMAL