Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Olsztynie.
PLAN ZAJĘĆ facebook

Dokumenty szkolne

Oto wszystkie ważne dokumenty, na których opiera się działalność naszej szkoły:

- statut szkoły

- warunki i sposób oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

- szkolny program wychowawczo-profilaktyczny