Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Olsztynie.
PLAN ZAJĘĆ facebook

Stypendium szkolne

UWAGA!!!

STYPENDIA SZKOLNE!!!

Uczniowie, którzy:

- są zameldowani w Olsztynie oraz

- miesięczny dochód netto w ich rodzinach nie przekracza 514 zł (od października 528 zł ) na osobę (oświadczenie o dochodzie za miesiąc sierpień), mogą ubiegać się o stypendium szkolne.

W tym celu należy jak najszybciej zgłosić się do pedagoga szkolnego po wniosek stypendialny (p.103), wypełnić i złożyć dokumenty w gabinecie pedagoga w nieprzekraczalnym terminie  - 13 września.