Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Olsztynie.

Historia szkoły

Pierwotnie - w budynku naszej szkoły - mieścił się Zespół Szkół Budowlanych im.Gabriela Narutowicza. W 1990 roku zostało założone VI Liceum Ogólnokształcące, istniejące wspólnie z klasami technikum zawodowego. W tym czasie ZSB utraciło swoje imię, a liceum, z racji tego, że było nowo powstałe, nie otrzymało jeszcze takowego. Obie szkoły funkcjonowały więc bez imienia. Szkoły istniały wspólnie do 1993roku, kiedy to odeszły ostatnie klasy ZSB.

W 1992 roku dyrekcja VI LO wystąpiła do Kuratorium Oświaty z prośbą o utworzenie klas o rozszerzonym programie wychowania fizycznego. 1.09.1995 roku została podjęta decyzja o rozwiązaniu szkoły zawodowej i technikum budowlanego. Od tego czasu VI LO zaczęło działać jako samodzielna jednostka szkolna.

Rozpoczęto starania o nadanie szkole imienia. W tym celu zorganizowano referendum wśród społeczności szkolnej, w wyniku którego na patrona szkoły wybrano Gabriela Narutowicza.

Uchwałą Rady Miejskiej w Olsztynie, dnia 15.01.1997 roku nadano VI LO z siedzibą w Olsztynie przy ulicy Pstrowskiego 5 imię Gabriela Narutowicza. Uchwała ta obowiązuje od 17.03.1997 roku.

W rocznicę urodzin Gabriela Narutowicza organizowany jest wśród klas pierwszych konkurs wiedzy o patronie.

Poczyniono starania o przyznanie szkole sztandaru. Wspólnymi silami uczniów, nauczycieli oraz licznych sponsorów udało sie zebrać potrzebne pieniądze na projekt oraz wykonanie sztandaru.

W rok po nadaniu szkole imienia, odbyła sie uroczystość przekazania sztandaru. Swoją obecnością zaszczycili nas licznie zgromadzeni goście:

 • prezydent miasta Olsztyna
 • dyrektorzy olsztyńskich liceów wraz z pocztami sztandarowymi
 • dyrektorzy szkół średnich im. Gabriela Narutowicza z Warszawy, Łodzi i Bytomia wraz z pocztami sztandarowymi

oraz fundatorzy sztandaru:

 • Pan Tadeusz Gazda
 • Pani Jolanta i Michał Koszczuk
 • Pan Stanislaw Bym
 • Państwo Teresa i Henryk Lewandowscy
 • Pan Jerzy Jabłoński, dyrektor Olsztyńskiego Kombinatu Budowlanego
 • Pani Alicja Bączyk, dyrektor "Cezasu-Glob" w Olsztynie
 • Pan Józef Malgrem, dyrektor "Chłodni Olsztyn"
 • Pan Stanisław Brykała, dyrektor Centrali Produktów Naftowych "CPN"
 • oddział w Olsztynie- dowództwo Jednostki Wojskowej 28-29 w Olsztynie


NASZA SZKOŁA

Pierwotnie - w budynku naszej szkoły - mieścił się Zespół Szkół Budowlanych im.Gabriela Narutowicza. W 1990 roku zostało założone VI Liceum Ogólnokształcące...

NASZE PROFILE

Najnowsze profile klas na rok szkolny 2017/2018

Aktualności

PROJEKT CZYTELNICZY - STYCZEŃ 2017

11.01.2018

Moi drodzy,

na pierwszym piętrze znajduje się wystawa prac konkursowych projektu czytelniczego Przeczytaj koniecznie! Serdecznie zapraszamy do oglądania prac, jest co podziwiać!

16.01.2018 (wtorek) odbędzie się głosowanie na najlepszą pracę. Do klas przyjdą przedstawiciele biblioteki i przeprowadzą głosowanie.

Zasady głosowania:

Każdy uczeń i nauczyciel może oddać głos na jeden plakat / jedną pracę przestrzenną poprzez podanie jej numeru. Uczniowie nie mogą głosować na pracę kolegów i koleżanek ze swojej klasy.

Jeśli recenzja jakiejś książki Was zainteresuje, zapraszamy do biblioteki.

PROJEKT CZYTELNICZY - GRUDZIEŃ 2017

21.12.2017

Od września do połowy grudnia uczniowie naszej szkoły brali udział w projekcie czytelniczym zorganizowanym przez bibliotekę szkolną oraz nauczycieli języka polskiego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Zadaniem uczniów było wypożyczenie i przeczytanie wybranej książki, znajdującej się w bibliotece oraz przygotowanie plakatu lub przestrzennej pracy plastycznej więcej...

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO FILMoTALK

19.12.2017

Dnia 18 grudnia 2017 r. w naszej szkole odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników i rozdanie nagród w II Międzyszkolnym Konkursie Języka Angielskiego FILMoTALK. W uroczystości wziął udział dyrektor VI Liceum Ogólnokształcącego, Radosław Jankowski, laureaci konkursu i ich opiekunowie oraz szacowni goście: Pani Jolanta Taperek, Dyrektor Zarządzający szkoły językowej Modern School, współorganizator oraz fundator nagród, a także Pani Elżbieta Szymborska, konsultant języków obcych Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie, który był patronem merytoryczno-metodycznym konkursu.

Konkurs,  zwłaszcza jego drugi etap, okazał się dla większości uczniów bardzo dużym wyzwaniem i nieliczna grupa osób podjęła się nakręcenia filmu o swoim rodzinnym mieście. Tym bardziej gratulujemy laureatom, którzy wywiązali się z tego zadania bardzo dobrze.

Wybierając najlepsze filmy, komisja konkursowa w składzie:

1)  Jolanta Taperek -Dyrektor Modern School

2) Elżbieta Szymborska - konsultant języków obcych WM-ODN

3) Aneta Całka -  nauczyciel języka angielskiego VI LO

wzięła pod uwagę następujące kryteria: względy estetyczne, poziom językowy, oryginalność oraz wkład pracy, jaki uczeń musiał włożyć w przygotowanie filmu i postanowiła przyznać:

- I miejsce – Annie Hanowskiej, uczennicy II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. K. I. Gałczyńskiego w Olsztynie (oto link do filmu)

- II miejsce - Wiktorii Dąbkowskiej, uczennicy III Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Olsztynie

- III miejsce – Michałowi Dąbrowskiemu, uczniowi Zespołu Szkół Gastronomiczno-Spożywczych w Olsztynie

- wyróżnienie – Patrycji Płochackiej, uczennicy III Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Olsztynie

Gratulujemy bardzo serdecznie i czekamy na Was w przyszłym roku!

SZYBKI KONTAKT

ul. Pstrowskiego 5,
Olsztyn 10-049
E-mail: sekretariat@lo6.olsztyn.pl
Telefon: 0-89 527-93-57
Faks: 0-89 527-67-43

Historia szkoły

Rada pedagogiczna

Samorząd szkolny