Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Olsztynie.
PLAN ZAJĘĆ facebook

biol. chem.

Klasa I E

Rozszerzenia:  biologia, chemia

Oddział przeznaczony dla uczniów o zainteresowaniach biologiczno-chemicznych, przygotowujący kandydatów na studia biologiczne, chemiczne, medyczne, weterynaryjne, farmaceutyczne, również kierunki związane z technologią żywności i żywienia, rehabilitacją, dietetyką i in. Wysoki poziom nauczania wzbogacamy zajęciami pozalekcyjnymi z zakresu przedmiotów rozszerzonych oraz konsultacjami indywidualnymi. Przewidziane są zajęcia o charakterze praktycznym w terenie oraz udział w wykładach i zajęciach na UWM.  Nauka języków odbywa się w grupach dobieranych na podstawie diagnozy zaawansowania. Część zajęć jest realizowana z wykorzystaniem metody e-learning.