Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Olsztynie.
PLAN ZAJĘĆ facebook

Nabór 2018/2019

Rekrutacja do VI Liceum Ogólnokształcącego im. Gabriela Narutowicza prowadzona jest drogą elektroniczną ze strony: ponadgimnazjalne-olsztyn.nabory.pl

W roku szkolnym 2018//2019 utworzone zostaną następujące oddziały

Symbol oddziału

Planowane przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym

lub planowany zawód

Język obcy *:

1) pierwszy

2) drugi

Przedmioty brane pod uwagę przy rekrutacji

1A

j. polski, historia, język angielski

1) j. angielski

2) j. niemiecki

j. polski, historia, matematyka

1B

j. polski, historia, wiedza o społeczeństwie

1) j. angielski

2) j. niemiecki

j. polski, historia, matematyka

1C

geografia, wiedza o społeczeństwie, język angielski

1) j. angielski

2) j. niemiecki

j. polski, geografia, matematyka

1D

biologia, język angielski

1) j. angielski

2) j. niemiecki

j. polski, biologia, matematyka

1E

biologia, chemia, język angielski

1) j. angielski

2) j. niemiecki

j. polski, biologia, matematyka

* - jeden z języków obcych powinien być kontynuacją języka obcego nauczanego w gimnazjum

Kryteria obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym