Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Olsztynie.
PLAN ZAJĘĆ facebook

mat. geo. inf./j.ang.

Klasa I C

Rozszerzenia: matematyka, geografia, informatyka/język angielski

Unikalne połączenie przedmiotów na poziomie rozszerzonym pozwala na dużą swobodę w wyborze dalszej drogi kształcenia. Absolwenci mogą podjąć studia na kierunkach technicznych związanych z matematyką, budownictwem, geodezją, mechatroniką, energetyką, telekomunikacją, szeroko rozumianą technologią, w tym związaną z zarządzaniem informacją, jak również na kierunkach związanych z geografią, geologią, oceanografią, ekonomią, transportem i in.. Osoby zainteresowane rozwojem w obszarze nauk ścisłych odnajdą w tej klasie profesjonalną pomoc i odpowiednią bazę. Uczniowie mogą wybrać jeden z przedmiotów nauczanych na poziomie rozszerzonym: informatykę lub język angielski. Nauczanie języka angielskiego na poziomie rozszerzonym ułatwia kontynuację nauki na uczelniach zagranicznych. Program nauczania jest poszerzany na zajęciach pozalekcyjnych i konsultacjach indywidualnych. Część zajęć jest realizowana z wykorzystaniem metody e-learning.