Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Olsztynie.
PLAN ZAJĘĆ facebook

biol. j.ang.

Klasa I D

Rozszerzenia: biologia, język angielski

Oddział przeznaczony dla uczniów o zainteresowaniach związanych z biologią, ekologią i innymi pokrewnymi dziedzinami. Nauka w tym oddziale daje szerokie możliwości wyboru dalszej drogi kształcenia. Przygotowuje kandydatów między innymi na studia biologiczne, psychologiczne, pedagogiczne, związane z terapią i rehabilitacją, ratownictwem medycznym, bioinżynierią, obronnością oraz filologią angielską. Wysoki poziom nauczania wzbogacony jest zajęciami pozalekcyjnymi z zakresu przedmiotów rozszerzonych oraz konsultacjami indywidualnymi.  Przewidziane są zajęcia praktyczne w terenie oraz udział w wykładach i zajęciach na UWM. Nauczanie języka angielskiego na poziomie rozszerzonym ułatwia kontynuację nauki na uczelniach zagranicznych. Część zajęć jest realizowana z wykorzystaniem metody e-learning.