Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Olsztynie.
PLAN ZAJĘĆ facebook

j.pol. his. wos.

Klasa I B

Rozszerzenia: język polski, historia, wos

Oddział przeznaczony dla uczniów o zainteresowaniach humanistycznych i społecznych, przygotowujący kandydatów do studiów na kierunkach: filologia polska, historia, prawo, administracja, politologia, dziennikarstwo, archeologia, socjologia i inne. Uczniowie będą uczestniczyć w projekcie „Edukacja teatralna i filmowa”. Nauka w tej klasie pozwoli na przygotowanie się do świadomego udziału w życiu społeczności, rozwój zainteresowań oraz wrażliwości społecznej.  Program nauczania jest poszerzany na zajęciach pozalekcyjnych i konsultacjach indywidualnych. Nauka języków odbywa się na podstawie diagnozy zaawansowania. Część zajęć jest realizowana z wykorzystaniem metody e-learning.