Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Olsztynie.
PLAN ZAJĘĆ facebook

j. pol. his.

Klasa I A

Rozszerzenia:  j. polski, historia, język angielski

Oddział przeznaczony dla uczniów o zainteresowaniach humanistycznych, przygotowujący kandydatów do studiów na kierunkach: filologia polska, prawo, administracja, historia, politologia, dziennikarstwo, archeologia i inne. Nauka w tej klasie pozwala na rozwijanie pasji, kształcenie wrażliwości kulturalnej i przygotowuje do świadomego udziału w życiu społecznym i kulturalnym. Klasa uczestniczy w projekcie „Edukacja teatralna i filmowa”. Program nauczania jest poszerzany na zajęciach pozalekcyjnych i konsultacjach indywidualnych. Nauka języków odbywa się w grupach dobieranych na podstawie diagnozy zaawansowania. Część zajęć jest realizowana z wykorzystaniem metody e-learning.