Nabór 2019/2020

Rekrutacja do VI Liceum Ogólnokształcącego im. Gabriela Narutowicza prowadzona jest drogą elektroniczną ze strony: ponadgimnazjalne-olsztyn.nabory.pl

Oferta dla absolwenta gimnazjum:

W roku szkolnym 2019//2020 utworzone zostaną następujące oddziały

Symbol oddziałuPlanowane przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonymJęzyk obcy *:
1) pierwszy
2) drugi
Przedmioty brane pod uwagę przy rekrutacji

1AG

j. polski, historia1) j. angielski
2) j. niemiecki
j. polski, matematyka,
j. angielski, historia

1BG

j. polski, wiedza o społeczeństwie

1) j. angielski
2) j. niemiecki

j. polski, matematyka, j. angielski,
wiedza o społeczeństwie

1CG

matematyka, geografia

1) j. angielski
2) j. niemiecki

j. polski,  matematyka,
j. angielski, geografia

1DG

biologia, chemia

1) j. angielski
2) j. niemiecki

j. polski,  matematyka,
biologia, chemia
* – jeden z języków obcych powinien być kontynuacją języka obcego nauczanego w gimnazjum

 

 

Rekrutacja do VI Liceum Ogólnokształcącego im. Gabriela Narutowicza prowadzona jest drogą elektroniczną ze strony: ponadpodstawowe-olsztyn.nabory.pl

Oferta dla absolwenta szkoły podstawowej:

W roku szkolnym 2019//2020 utworzone zostaną następujące oddziały

Symbol oddziałuPlanowane przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonymJęzyk obcy *:
1) pierwszy
2) drugi
Przedmioty brane pod uwagę przy rekrutacji

1A

j. polski, historia, jęz. angielski

1) j. angielski
2) j. niemiecki

j. polski, matematyka, historia,
wiedza o społeczeństwie

1B

wiedza o społeczeństwie, geografia, jęz. angielski

1) j. angielski
2) j. niemiecki

j. polski, matematyka, geografia,
wiedza o społeczeństwie

1C

matematyka, informatyka, jęz. angielski

1) j. angielski
2) j. niemiecki

j. polski, matematyka,
informatyka, j. angielski

1D

biologia, chemia, jęz. angielski

1) j. angielski
2) j. niemiecki

j. polski,  matematyka,
biologia, chemia
* – jeden z języków obcych powinien być kontynuacją języka obcego nauczanego w szkole podstawowej

 

Kryteria obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym