Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Olsztynie.
PLAN ZAJĘĆ facebook

Galeria

WYCIECZKA DO MUZEUM II WOJNY ŚWIATOWEJ W GDAŃSKU - PAŹDZIERNIK 2018

9 października 2018 roku odbyła się wycieczka do Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Uczestniczyły w niej klasy Ia i IIa pod opieką nauczycieli: Edyty Gołębiak, Katarzyny Dubickiej, Marty Karbowskiej. Celem wycieczki było kształcenie postawy patriotycznej wśród młodzieży, podtrzymywanie pamięci o przeszłości, kształtowanie tożsamości narodowej. Podczas zwiedzania muzeum z przewodnikiem uczniowie otrzymali niezapomnianą i pełną wzruszeń lekcję historii o II wojnie światowej, doświadczeniach wojennych naszych przodków. Kontakt z muzealnymi eksponatami zapewnił uczniom możliwość przeniesienia się w czasy, gdy miłość do kraju i walka o wolność stawiane były na pierwszym miejscu, gdy ludzie zmuszeni byli do podejmowania błyskawicznych decyzji, a na każdym kroku towarzyszył im lęk o życie swoje i bliskich. Dziś w związku z obchodami 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości taka wycieczka stanowi ważny punkt w biografii młodego człowieka, dostarczając mu wiedzy, ucząc szacunku do historii, patriotyzmu i poczucia przynależności narodowej.