Dla uczniów

MATEMATYKA 25.08.2020 (WTOREK) GODZ. 8:30

PRZEWODNICZĄCY: I. JAKÓBOWSKA

A. FLIGGA

K. DEPTUŁA

M. KARBOWSKA

HISTORIA 26.08.2020 (ŚRODA) GODZ. 8.30

PRZEWODNICZĄCY: I. JAKÓBOWSKA

P. WOJNO

W. SZPADERSKI

W. FIZYCZNE 26.08.2020 (ŚRODA) GODZ. 8.30

PRZEWODNICZĄCY: R. JANKOWSKI

M. DĄBROWKA

E. DŁUGOSZ

Drodzy uczniowie,

rok szkolny 2019/2020 to już historia. Historia taka, że nawet w najbardziej szalonych snach nikt z nas nie był w stanie sobie wyśnić.

Rozpoczynaliśmy 10 miesięcy temu rok szkolny pełni zapału, zapewne z mocnymi postanowieniami , że wszystko się uda i po wytężonej pracy rozpoczniemy wakacje słoneczne, atrakcyjne, pełne przygód. W dniu dzisiejszym tylko słońce się spisało. Reszta, no cóż zależna jest od tego jak będzie w dalszym ciągu rozwijała się sytuacja epidemiologiczna.

Epidemia COVID – 19 zaskoczyła nas wszystkich. Nic nie było „normalne”, wszyscy uczyliście się nie tylko nowego materiału ale też i zachowania w nowej sytuacji, nowych form i metod pracy oraz współdziałania. Napotykaliśmy trudności, nie uniknęliśmy błędów, dlatego tym bardziej cieszymy się, że z powodzeniem udało nam się realizować kształcenie na odległość i możemy śmiało ogłosić  nasz wspólny sukces dydaktyczny.

 

Dotarliśmy do końca roku szkolnego. Pracowaliście wytrwale, zarówno Wy uczniowie wspierani przez RODZICÓW, jak i my nauczyciele. Zaangażowaniem, determinacją i konsekwencją pokonaliśmy przeciwności i możemy z dumą mówić, że ten rok szkolny kończy się dla nas pełnią satysfakcji z osiągniętych wyników.

W związku z nadal obowiązującym na terenie naszego kraju stanem epidemii nie ma tradycyjnej uroczystości związanej z zakończeniem roku szkolnego.

W dniu wczorajszym Premier Mateusz Morawiecki zapewnił, że 1 września wrócimy razem do szkoły i wtedy na uroczystości rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się uroczyste wręczenie świadectw promocyjnych oraz nagród.

Alternatywą jest możliwość odbioru świadectwa w sekretariacie w dniach

od 29 czerwca do 3 lipca w godzinach 12 – 13.

Do szkoły będziecie mogli wejść pojedynczo w maseczkach i po zmierzeniu temperatury.

Przemyślcie jednak konieczność odbioru, czy nie przyjemniej będzie otrzymać świadectwo z rąk wychowawcy lub dyrektora razem z nagrodą za wyniki w nauce.

 

Życzę Wam wspaniałych wakacji na miarę czasu epidemii. Odpocznijcie, postarajcie się spędzić je atrakcyjnie ale bezpiecznie. Spotkajmy się wszyscy 1 września.

Ze względu na aktualne procedury w trakcie egzaminów maturalnych obowiązywać będą następujące zasady.

 

 1. Zdający musi posiadać maseczkę zakrywającą usta i nos. Noszenie maseczki jest obowiązkowe od momentu wejścia do szkoły do chwili rozpoczęcia egzaminu. Założenie maseczki jest obowiązkowe podczas korzystania ze słowników oraz opuszczania sali egzaminacyjnej.
 2. Po wejściu do szkoły obowiązuje dezynfekcja rąk. Dezynfekcja obowiązuje też w momencie korzystania z przygotowanych słowników.
 3. Po dezynfekcji rąk w szatni należy pozostawić wszystkie zbędne w czasie egzaminu rzeczy jak torby i telefony komórkowe.
 4. Do Sali egzaminacyjnej zdający wnosi:

…..dowód osobisty

…..przybory do pisania (piszące w kolorze czarnym)

…..przybory określone w komunikacie Dyrektora CKE

…..wodę do picia w małej butelce (butelka przezroczysta o pojemności do 0,5l)

 

 1. Zdający może korzystać tylko z przyborów i pomocy dopuszczanych na danym egzaminie własnych. Zabronione jest pożyczanie.
 2. Przed wejście do sali są oznaczone strefy. W jednej strefie może przebywać tylko jeden zdający.
 3. Przy wejściu do sali egzaminacyjnej członek Komisji dokona za zdającego losowania miejsca.
 4. Zdający składa podpis na wykazie zdających i zajmuje wylosowane miejsce.
 5. Zdjęcie maseczek możliwe po sprawdzeniu poprawnego zakodowania arkuszy egzaminacyjnych.

 

Godziny wejścia na poszczególne egzaminy.

8 czerwca język polski poziom podstawowy

7.30 – 7.45  wejście do szkoły klasa IIIA

7.45 – 8.00  wejście do szkoły klasa III B

8.00 – 8.15 wejście do szkoły klasa III D

8.15 – 8.30 wejście do szkoły klasa III E

Egzamin odbywa się na sali gimnastycznej

8 czerwca język polski poziom rozszerzony

13.00 – wszyscy uczniowie

Egzamin odbywa się na sali gimnastycznej

 

9 czerwca matematyka poziom podstawowy

7.30 – 7.45  wejście do szkoły klasa IIIE

7.45 – 8.00  wejście do szkoły klasa III D

8.00 – 8.15 wejście do szkoły klasa III B

8.15 – 8.30 wejście do szkoły klasa III A

Egzamin odbywa się na sali gimnastycznej

10 czerwca język angielski poziom podstawowy

8.00 – 8.10 wejście do szkoły klasa III D

8.10 – 8.20 wejście do szkoły klasa III B

8,20 – 8.30 wejście do szkoły klasa III E

8.30 – 8.40 wejście do szkoły klasa III A

Zdający po wejściu kierują się prosto do sali egzaminacyjnej listy z numerami sal będą wywieszone przed wejściem do szkoły

10 czerwca język angielski poziom rozszerzony

13.00 – wszyscy uczniowie

Zdający po wejściu kierują się prosto do sali egzaminacyjnej listy z numerami sal będą wywieszone przed wejściem do szkoły

 

Na wszystkie egzaminy odbywające się od dnia 15 czerwca do 26 czerwca zdający zgłaszają się:

o godzinie 8.00 – sesja egzaminów porannych na godzinę 9.00

o godzinie 13.00 – sesja egzaminów porannych na godzinę 14.00

 

Prosimy o punktualne zgłaszanie się na egzamin, umożliwi to sprawny i bezpieczny przebieg procedur związanych z rozpoczęciem egzaminu.

Klasa 1A – temat: Funkcje – utrwalenie wiadomości- 23.03.2020

Klasa 2A – temat: Ciągi – utrwalenie wiadomości- 23.03.2020

Równania kwadratowe KL.ICG

kl I B – temat:układy równań – 24.03.2020

kl IC – temat:Funkcja – 24.03.2020

kl. IBG – temat: Funkcja liniowa – 24.03.2020

kl IDG – temat:Funkcja liniowa – 24.03.2020

kl IDG – temat: Układy równań – 24.03.2020

KL.IIC Funkcje trygonometryczne kąta wypukłego 25.03

1A – temat: Szkicowanie wykresu funkcji – 25.03.2020

3d – temat: Powtarzamy i utrwalamy wiadomości przed maturą – 25.03.2020

Pd: 3d matematyka – temat: Powtarzamy i utrwalamy wiadomości przed maturą – 25.03.2020

matematyka 1D – temat: Szkicowanie wykresu funkcji – 26.03.2020

matematyka 2e – temat: Trójkąty prostokątne – powtórzenie 27.03.2020

KL.ICG Równania kwadratowe cz.II 30.03

KL.IIC Funkcje trygonometryczne cz.II 30.03

Kl IBG – temat: Rozwiązywanie układów równań metodą przeciwnych współczynników – 27.03.2020

III E – Zestaw maturalny V – 27.03.2020

Matematyka – klasa 2A – temat ” Funkcje trygonometryczne kąta ostrego” 30.03.2020

Matematyka – klasa 2E – temat „Funkcje trygonometryczne kąta ostrego” 31.03.2020

Matematyka – klasa 3d – „Funkcja kwadratowa – powtórzenie”, praca za arkuszem maturalnym 30.03.2020

KL.IIC Trygonometria -zastosowanie. 31.03

Matematyka – klasa 2A – temat: Trygonometria – zastosowania – 31.03.2020

KL.ICG Postać iloczynowa funkcji kwadratowej 1.04

KL.ICG Postać iloczynowa funkcji kwadratowej 1.04

KL.IIC Pole trójkąta – 1.04

klasa 1A – temat: Monotoniczność funkcji – 1.04.2020

klasa 1A – temat: Monotoniczność funkcji – przykłady- 1.04.2020

klasa 3d – temat: powtórzenie wiadomości f.kw.- test – 01.04.2020

klasa 1D – temat: Monotoniczność funkcji – 02.04.2020

Klasa 2e praca 03.04.2020

klasa 3d – arkusz do pracy online 03.04.2020

Klasa 1BG – układy równań – 3.04.2020

Klasa IB – funkcja – 3.04.2020

KL.ICG Postać iloczynowa funkcji kwadratowej cz.II 6.04

KL.IIC Pole trójkąta cz.II 6.04

klasa 2A – temat: trygonometria – 06.04.2020

klasa 2E – temat: trygonometria – 07.04.2020

KL.IIC Rozwiązywanie zadań z zastosowaniem wzorów na pole trójkąta 7.04

KL.ICG Równania sprowadzalne do równań kwadratowych 8.04

Klasa 1a odczytywanie własności funkcji z wykresu 08.04.2020

klasa 3d – zadania na dowodzenie – 8.04.2020

KL.IIC Rozwiązywanie zadań z zastosowaniem wzorów na pole trójkąta 8.04

Klasa IIIA – Bryły obrotowe – 8.04.2020

Klasa IIIE – Bryły obrotowe – 8.04.2020

Klasa IC – Funkcja – własności, przesunięcia – 8.04.2020

Klasa IDG – Funkcja – własności i przesunięcie – 8.04.2020

KL.ICG Równania sprowadzalne do równań kwadratowych 15.04

KL.IIC Pole czworokąta 15.04

Klasa 3d – test maturalny 15-17.04.2020

Klasa 1d Odczytywanie

KL.ICG Nierówności kwadratowe -20.04

klasa 3d – arkusz maturalny – 20.04.2020

klasa 2a – temat: związki między funkcjami trygonometrycznymi – 20.04.2020

KL.ICG Praca klasowa 21.04

klasa 2e – temat: związki między funkcjami trygonometrycznymi – 21.04.2020

KL.ICG Nierówności kwadratowe cz.II 22.04

KL.IIC Pole czworokąta 22.04

KL.IIC Praca klasowa f. trygonometryczne 22.04

klasa 1d – temat:przesuwanie wykresów funkcji 1- 23.04.2020

klasa 1d – temat:przesuwanie wykresów funkcji 2- 23.04.2020

klasa 1a – temat:przesuwanie wykresu funkcji 1 – 22.04.2020

klasa 1a – temat:przesuwanie wykresu funkcji 2- 22.04.2020

klasa 3d – arkusz maturalny – 22.04.2020

Klasa IDG – Przekształcenia wykresów funkcji – 23.04.2020

klasa 2E – temat:pole trójkąta – 24.04.2020

kl. IB – Funkcje – własności i przesunięcia – 24.02.2020

KL.ICG Nierówności kwadratowe -sprawdzian 27.04

KL.IIC Pole trójkąta i czworokąta sprawdzian 27.04

klasa 2A – temat:pole trójkąta – 27.04.2020

Klasa 2c Wzajemne położenie dwóch okręgów 28.04.2020

KL.ICG Poprawa pracy klasowej 28.04

Klasa 1d – temat:przekształcenia wykresu funkcji – 30.04.2020.

Klasa IC – Funkcja – powtórzenie – 30.04.2020

klasa IC – przydatne filmiki z funkcji – 30.04.2020

klasa IB – Funkcja – powtórzenie-30.04.2020

Klasa Idg – Funkcja – powtórzenie – 30.04.2020

Klasa IB – przydatne filmiki z funkcji – 30.04.2020

Klasa IIIA i IIIE – zadania maturalne zamknięte – 30.04.2020

Klasa IIC Poprawa pracy klasowej 30.04

Klasa ICG Układy równań 4.05

Klasa IIC Wzajemne położenie prostej i okręgu 4.05

klasa IDg – praca klasowa – Funkcja – 5.05.2020

Klasa ICG Poprawa sprawdzianu nierówności kwadratowe 5.05

klasa 2a – temat: pole czworokąta – 05.05.2020

klasa IBG – Funkcja – własności i przesunięcia- 6.05.2020

Klasa ICG Wzory Viet’a 6.05

klasa IC – Praca klasowa – FUNKCJA – 6.05.2020

klasa Id cd1 – temat:powtórzenie przekształceń funkcji – 7.05.2020

klasa Id cd2- temat:powtórzenie przekształceń funkcji – 7.05.2020

Klasa  IIC Poprawa pola – 7.05.2020

klasa IB – Praca klasowa – FUNKCJA – 8.05.2020

Klasa 2e – pole czworokąta – 8.05.2020

klasa 2a – pole czworokąta – 8.05.2020

Klasa ICG Równania kwadratowe z parametrem – 11.05.2020

Klasa IIC Kąty w okręgu 11.05.2020

Klasa ICG Uzupełnienie karty pracy 11.05.2020

Klasa ICG Równania kwadratowe z parametrem cz.II 13.05.2020

Klasa IIC Kąty zadania 13.05.2020

klasa IC – wykres i własności funkcji liniowej – 14.05.2020

Klasa IIC Sprawdzian kąty 14.05.2020

Klasa IBG – funkcja – powtórzenie – 15.05.2020

matematyka – klasa 2e czesc1 – temat:długość okręgu i pole koła – 15.05.2020

matematyka – klasa 2e czesc 2- temat:długość okręgu i pole koła – 15.05.2020

matematyka – klasa 2a czesc 1- temat:długość okręgu i pole koła – 15.05.2020

matematyka – klasa 2a czesc 2- temat:długość okręgu i pole koła – 15.05.2020

klasa IB – Funkcja – poprawa pracy klasowej – 18.05.2020

klasa IDG – Funkcja – poprawa pracy klasowej – 18.05.2020

Klasa ICG Równania i nierówności kwadratowe z parametrem 18.05.2020

klasa 2e – temat: kąty w okręgu – 19 maja 2020

klasa 2a – temat: kąty w okręgu – 19 maja 2020

Klasa. IBG – Funkcja – praca klasowa – 19.05.2020

klasa IDG – Funkcja kwadratowa – postać ogólna i kanoniczna. – 22.05.2020

Klasa 1a Karta pracy na 28.05.2020

klasa IB – Wykres i własności funkcji liniowej – 25.05.2020

Klasa IIC Trójkąt wpisany w okrąg, opisany na okręgu zadania 26.05

klasa 2a,2e ,część1 temat: kąty w okręgu – 26 maja 2020

klasa 2a,2e, część2 temat: kąty w okręgu – 26 maja 2020

Klasa ICG Sprawdzian równania z parametrem 27.05.2020

klasa IBG – Funkcja – poprawa – 27.05.2020

klasa IDG – Równania kwadratowe – 28.05.2020

klasa IB – Funkcja – poprawa 2 – 28.05.2020

kl. IC – Funkcja – poprawa 2. – 29.05.2020

klasa 2a,2e -cześć1- temat :okrąg wpisany i opisany na trójkącie – 1,2 czerwca 2020

klasa 2a,2e -cześć2- temat :okrąg wpisany i opisany na trójkącie – 1,2 czerwca 2020

klasa 2a,2e -cześć3- temat :okrąg wpisany i opisany na trójkącie – 1,2 czerwca 2020

klasa 1a i 1d- temat: równanie prostej – 1-6 czerwca 2020

Klasa ICG Poprawa sprawdzianu 2.06.2020

klasa IBG – Funkcja kwadratowa – postać ogólna i kanoniczna – 4.06.2020

klasa IDG – Nierówności kwadratowe – 4.06.2020

klasa 1a – temat: współczynnik kierunkowy prostej – 17.06.2020

 

Klasa 3dg 2/2 Temat:znajomość środków językowych. Poziom podstawowy

 

 

Wszystkie klasy pierwsze – Program do animacji Stykz – 16.03.2020

Kl. 1C, 1AG, 1BG, 1CG, 1DG, 3AG – Program: WPS Office 2016 (odpowiednik programu Microsoft Office 2016 – zawiera odpowiednik Excela) – 16.03.2020

Kl 1C – tabela: Wykres 3 – 23.03.2020

Kl 1C – tabela: Wykres 4 – 23.03.2020

Kl 1C – Wykres 3 – 23.03.2020

Kl 1C – Wykres 4 – 23.03.2020

Kl 3AG, 1C – Użycie funkcji LUB i ORAZ – 25.03.2020

Kl 1AG, 1BG, 1 CG, 1 DG – Tabela – 29.03.2020

Kl 3AG, 1C – Tabela Ark3 – 31.03.2020

Kl 3AG, 1C – Tabela Ark3 zdjęcie- 31.03.2020

Kl 3AG, 1C – Użycie funkcji JEŻELI – 31.03.2020

Kl 3AG, 1C – Tabela Ark5 – 01.04.2020

Kl 3AG, 1C – Tabela Ark5 zdjęcie- 01.04.2020

Kl 3AG, 1C – Trzy funkcje- 01.04.2020

Kl 1A, 1B, 1D – Edytor grafiki ćw. 1 – 05.04.2020

Kl 1C – ciągi – 07.04.2020

Kl 1C – Ark7b – 15.04.2020

Kl 1C – Dane1 – 16.04.2020

Kl 1C – Dane2 – 16.04.2020

Kl 1C – Importowanie danych – 16.04.2020

Kl 1A, 1B, 1D – zdjęcie1 – 20.04.2020

Kl. 1A, 1B, 1D – Edytor grafiki ćw. 2 – 20.04.2020

Kl 1C – Baza1 – 23.04.2020

Kl 1C – Eksportowanie danych – 23.04.2020

Kl. 1A, 1B, 1D – Edytor grafiki_zdjęcie 1 – 27.04.2020

Kl. 1A, 1B, 1D – Edytor grafiki_zdjęcie 2 – 27.04.2020

Kl. 1A, 1B, 1D – Edytor grafiki ćw. 3 – 27.04.2020

Kl. 1C – Sortowanie proste i złożone – 30.04.2020

Kl. 1A, 1B, 1D – Maska – 4.05.2020

Kl. 1A, 1B, 1D – Edytor grafiki ćw. 4 – 3.05.2020

Kl. 1C – Filtrowanie danych – 06.05.2020

Kl. 1C – Filtrowanie danych cz. 2 – 07.05.2020

Kl. 1A, 1B, 1D – Edytor grafiki ćw. 5 – 11.05.2020

Kl. 1A, 1B, 1D – Edytor grafiki zdjęcie 3 – 11.05.2020

Kl. 1A, 1B, 1D – Edytor grafiki ćw. 6 – 18.05.2020

Kl. 1C – Baza2 – 20.05.2020

Kl. 1C – Wyszukiwanie zaawansowane – 20.05.2020

Kl. 1C – Wyszukiwanie zaawansowane cz.2 – 21.05.2020

Kl. 1A, 1B, 1D – Edytor grafiki zdjęcie 4 – 25.05.2020

Kl. 1A, 1B, 1D – Edytor grafiki ćw.7 – 25.05.2020

Kl. 1A, 1B, 1D – Edytor grafiki zdjęcie 5 – 01.06.2020

Kl. 1A, 1B, 1D – Edytor grafiki zdjęcie 6 – 01.06.2020

Kl. 1A, 1B, 1D – Edytor grafiki ćw.8 – 01.06.2020

Ocenianie, wymiana myśli, zapytania , dyskusja , będzie możliwa przez Skypa.

Nowe materiały do realizacji – Fizyka 2:

Lekcje zdalne z fizyki zgodne z dziennikiem elektronicznym.
Tematyka zajęć w dzienniku elektronicznym.(inna w każdym tygodniu)
Logujemy się do Skypa  Nazwiskiem Imieniem klasą numerem w dzienniku
Np. Kowalski Jan 1ag 23
Wywołujemy na Skypie  szkuner11  (Wlodek Rudzki)
Możliwe są rozmowy poza terminami lekcji zdalnych.

Dyskryminacja klasa Ib 20.03.2020 wos

Wos klasa Iag karta pracy prawa czlowieka 25.03.2020

Wos klasa 3bg powtirzenie spoleczenstwo karta pracy 25.03.2020

Wos klasa 2b 2c karta pracy kultura media 26.03.2020

Wos klasa 1d karta pracy sejm i senat 26.03.2020

Wos klasa Ib zadania z materislym źródłowym 26.03.2020

Wos klasa Ibg 26.03.2020 opracuj zakres dzialania i kompetencje Rzecznika Praw Obywatelskich i Rzecznika Praw Dziecka otaz aktualne dane o tych funkcjachEmilia Kowalewska
Wos klasa 1a karta pracy sejm i senat 27.03.2020
Wos klasa Idg 27.03.2020 opracuj zakres dzialania i kompetencje Rzecznika Praw Obywatelskich i Rzecznika Praw Dziecka otaz aktualne dane o tych funkcjach
Wos 3b zanalizuj wiadomosci z kraju i ze swiata z ze wskazaniem faktow i fake news na wybranych dwoch wydarzeniach 27.03.2020
Wos 2bg przeanalizuj wiadomosci z kraju i ze swiata ze wskazaniem faktoe i fake news na wybranych dwoch wydarzeniach notske sporzadz w zeszycie w ciagu 1h 27.03.2020
Klasa 2b praca klasowa system polityczny
Wos klasa Ic zapoznaj sie z tematem Rada Ministrów RP podrecznik str.140 i sporzadz notatke dotyczaca powolywania rzadu 30.03.2020
Wos klasa Ib obejrzyj film" Wszyscy ludzie prezydenta" i poddaj analizie działanie mediów i rozwiń pojęcia media czwarta władza 31.03.2020
Wos klasa Icg opracuj zadania i kompetencje Rzecznika Prawa Obywatelskich i Rzecznika Praw Dziecka przy pomocy podręcznika 31.03.2020
wos klasa 3b 31.03.2020 wykonaj zadania  ze strony  Nowej Ery . Tam znajdują się karty pracy maturalnej należy zrobić zadania od 17 do 23 31.03.2020
Klasa 3b 1.04.2020
Klasa 2b - 2.04.2020 poprawa pracy klasowej
Klasa 1d 02.04.2020 materiał żródłowy
Klasa 1b dziennik aktualizacji 02.04.2020
klasa 2c praca klasowa 2.04.2020
Klasa Ia  3.04.2020 przeczytaj tekst i odpowiedz na pytanie
klasa 3b zaliczenia PR. Klasowa 3.04.2020
klasa 2c g praca klasowa 3.04.2020
klasa3 b zadania dla chętnych 8.04.2020
Klasa 2bg i 2cg karta pracy 16.04.2020
Klasa 1c damian kejnar wos odpowiedzieć na 2 zad pod tematem 20.04.2020
Klasaz 3B wos 21.04.2020
Klasa 1b wypełnij kartę pracy i wyślij dzisiaj 23.04 2020
Klasa 1a 24.04.2020 pytania na sprawdzian
Klasa 1b odsłuchaj wykład i zrób notatki 
Klasa 1c Wykład
Klasa 2bg spektakl teatralny,obejrzyj i napisz recenzje do odczytania na następnej lekcji 04.05.2020
Klasa 1b praca klasowa naród i mniejszości narodowych 05.05.2020
Klasa 1cg praca klasowa prawa człowieka 5.05.2020
Klasa 1d samorząd 7.05.2020
klasa1 dg praca klasowa prawa człowieka 08.05.2020
Klasa 1a 8.05.2020 praca domowa
klasa 1c zsd domowe i zadania samorządu terytorialnego 11.05.2020
Klasa 1c Sprawdzian 25.05.2020
PR klasowa klasa 2 b i c 1.06.2020

IIIa, IIIb Barwy i zapachy swiata 26.03

1ag,1bg,1cg,1dg Wyżywienie na świecie 26.03

Zróżnicowanie demograficzne społeczeństw 26.03

Klasa IIIa Atrakcyjność turystyczna Polski 27.03

klasa Ib Lodowce górskie i lądolody 27.03

Klasa 1 A,C,D Lodowce górskie i lądowe 30.03.2020

Klasa 1 ag,bg,dg Globalizacja. Przyczyny i skutki 30.03.2020

Klasa II cg Migracje 30.03.2020

P.Topa, Handel zagraniczny Polski 02.03.2020

Klasa III a Handel zagraniczny. Polska w organizacjach międzynarodowych 01.02.2020

Klasa II cg Zróżnicowanie rasowe i narodowościowe 01.04.2020

Klasa 1 ag Wiktoria Leszka

Klasa IIcg Zróżnicowanie religijne i kulturowe ludności 03.04.2020

Klasa IIIa Największe i najmniejsze 02.04.2020

Klasa Iag,bg,cg,dg  Globalizacja, Przyczyny i skutki 30.03.2020

Klasa III ag Bezpośrednie inwestycje zagraniczne 03.04.2020

Klasa I c  Kejnar, Lodowce górskie i lądodolody 03.04.2020

Klasa I b Wody podziemne 03.04.2020

Klasa 1ag,1bg,1cg,1dg Współpraca międzynarodowa 06.04.2020

Klasa II cg Struktura zawodowa ludności 06.04.2020

Klasy 1ag,1bg,1cg,1dg Współpraca międzynarodowa 06.04.2020

Klasy IIIa Topa. Bezpośrednie inwestycje 07.04.2020

Klasa 1d Budowa wnętrza Ziemii 08.04.2020

Klasa IIIa Regiony fizycznogeograficzne 08.04.2020

Klasa 1c i 1d Kejnar  Lodowce górskie i lądolody 08.04.2020

Klasa IIcg Osadnictwo miejskie i wiejskie 15.04.2020

Klasa IIIa Potencjał gospodarczy wybranego regionu 15.04.2020

Klasa Iag W.Leszka, Globalizacja, przyczyny i skutki 15.04.2020

Klasa Id  Skały i minerały 15.04.2020

Klasa 1ag,1bg,1cg,1dg Współpraca międzynarodowa 16.04.2020

Klasa IIcg  Urbanizacja na świecie 16.04.2020

Klasa IIIa i b Zasoby i znaczenie lasu w gospodarce 16.04.2020

Klasa Ib test sprawdząjący 17.04.2020

Klasa IIIa  Zanieczyszczenia środowiska przyrodniczego 17.04.2020

Klasa 1ag,1dg,1cg,1dg  Współpraca międzynarodowa 17.04.2020

Klasa IIcg Powtórzenie Demografia i urbanizacja 20.04.2020

Klasa 1ag Organizacje międzynarodowe 20.04.2020

Klasa 1a Budowa wnętrza Ziemi 20.04.2020

Klasa Ic Budowa wnętrza ziemi 21.04.2020

Klasa Ibg Organizacje międzynarodowe 21.04.2020

Klasa IIIa Patrycja Topa, Zanieczyszczenie środowiska przyrodniczego Polski 21.04.2020

Klasa IIcg Rozwiązywanie zadań-demografia i urbanizacja 22.04.2020

Klasa 1d Tektonika płyt litosfery 22.04.2020

Klasa 1c Damian Kejnar, Budowa wnętrza Ziemi 22.04.2020

Klasa IIIa Ochrona środowiska przyrodniczego Polski. Walory parków narodowych w Polsce 22.04.2020

Klasa IIIa i IIIb Zróznicowania klimatycznego na przykładzie Peru 23.04.2020

Klasa 1dg Organizacje międzynarodowe 23.04.2020

Klasa 1dg Alicja Kołodziejczyk 24.04.2020

Klasa 1b Budowa wnętrza ziemi 24.04.2020

Klasa 1cg Organizacje międzynarodowe 24.04.2020

Klasa 1c Skały i minerały 28.04.2020

Klasa 1bg Konflikty zbrojne 28.04.2020

Klasa 1d Ruchy górotwórcze i eperogeniczne 29.04.2020

Klasa 2cg Użytkowanie ziemi. Rolnictwo uprzemysłowione i ekologiczne 29.04.2020

Klasa 1ag Wiktoria Leszka, Wymiana międzynarodowa i organizacje międzynarodowe 29.04.2020

Klasa 1dg Konflikty zbrojne 30.04.2020

Klasa 2cg Typy rolnictw i główne regiony 30.04.2020

Klasa 1ag Podsumowanie- Problemy globalne 04.05.2020

Klasa IIcg Produkcja roślinna na świecie 04.05.2020

Klasa !a Tektonika płyt litosfery 04.05.2020

Klasa 1c Tektonika płyt litosfery 05.05.2020

Klasa 1bg Podsumowanie- problemy globalne 05.05.2020

Klasa 1c Damian Kejnar, Tektonika płyt litosfery 06.05.2020

Klasa 1d Plutonizm, wulkanizm i trzęsienia ziemi 06.05.2020

Klasa II cg Produkcja zwierzęca i rybactwo 06.05.2020

Klasa 1dg Podsumowanie-Problemy globalne 07.05.2020

Klasa IIcg Wyżywienie ludności na świecie 07.05.2020

Klasa 1b Minerały i skały 08.05.2020

Klasa 1cg Konflikty zbrojne 08.05.2020

Klasa 1ag Oddziaływanie człowieka na środowisko przyrodnicze 11.05.2020

Klasa 1a Ruchy górotwórcze i eperogeniczne 11.05.2020

Klasa II cg Gospodarka leśna na świecie 11.05.2020

Klasa 1bg Oddziaływanie człowieka na środowisko 12.05.2020

Klasa 1c Ruchy górotwórcze i eperogeniczne 12.05.2020

klasa 1ag Konflikty zbrojne 13.05.2020

Klasa IIcg Rolnictwo-powtórzenie 13.05.2020

Klasa 1d Procesy wewnętrzne kształtujące litosferę 13.05.2020

Klasa 1dg Oddziaływanie człowieka na środowisko przyrodnicze 14.05.2020

Klasa IIc Rolnictwo-rozwiązywanie zadań 14.05.2020

Klasa 1dg Wymiana międzynarodowa 15.05.2020

Klasa 1b Ruchy górotwórcze 15.05.2020

Klasa 1cg Podsumowanie – Problemy globalne 15.05.2020

klasa II cg Praca klasowa-rolnictwo 18.05.2020

Klasa 1a Plutonizm, wulkanizm i trzęsienia ziemi 18.05.2020

Klasa 1ag Działania na rzecz równowagi ekologicznej 18.05.2020

Klasa 1bg Działania na rzecz równowagi ekologicznej 19.05.2020

Klasa 1c Plutonizm, wulkanizm i trzęsienia ziemi 19.05.2020

Klasa 1d Wietrzenie. Procesy krasowe 20.05.2020

Klasa 1c, 1d Ruchy górotwórcze i epejrogeniczne 20.05.2020

Klasa IIcg Zmieniająca się rola przemysł .Czynniki rozwoju przemysłu 20.05,2020

Klasa IIcg Zasoby naturalne Ziemi 21.05.2020

Klasa 1dg Działania na rzecz równowagi ekologicznej 21.05.2020

Klasa 1b Plutonizm i wulkanizm 22.05.2020

Klasa 1cg Oddziaływanie człowieka na środowisko przyrodnicze 22.05.2020

Klasa IIcg Typy rolnictwa i główne regiony rolnicze 22.05.2020

Klasa II cg Bilans energetyczny 25.05.2020

Klasa 1ag Podsumowanie relacje człowiek-środowisko 25.05.2020

Klasa 1a Procesy wewnętrzne kształtujące litosferę 25.05.2020

Klasa 1bg Podsumowanie-relacje człowiek-środowisko 26.05.2020

Klasa 1c Procesy wewnętrzne kształtujące litosferę 26.05.2020

Klasa 1d Rzeźbotwórcza działalność rzek 27.05.2020

Klasa 1ag Oddziaływanie człowieka na środowisko przyrodnicze 27.05.2020

Klasa IIcg Produkcja energii elektrycznej 27.05.2020

Klasa IIcg Obszary koncentracji przemysłu i procesy jego restrukturyzacji 28.05.2020

Klasa 1dg Podsumowanie relacje człowiek-środowisko 28.05.2020

Klasa 1b Trzęsienia ziemi, ruchy epejrogeniczne 29.05.2020

Klasa 1dg Konflikty zbrojne, terroryzm 29.05.2020

Klasa 1cg Działania na rzecz równowagi ekologicznej 29.05.2020

Klasa IIcg Przemysł zaawansowanej technologii 01.06.2020

Klasa 1ag Mapa fizyczna świata-morza i oceany 01.06.2020

Klasa 1a Wietrzenie, procesy krasowe 01.06.2020

Klasa 1c Wietrzenie, Procesy krasowe 02.06.2020

Klasa 1bg Mapa fizyczna świata-morza i oceany 02.06.2020

Klasa 1c Plutonicm, wulkanizm i trzęsienia ziemi 03.06.2020

Klasa IIcg Interakcje-wpływ przemian struktury i działalności przemysłowej na środowisko 03.06.2020

Klasa 1d Rzeżbotwórcza działalność lodowców górskich 03.06.2020

Klasa 1dg Mapa fizyczna świata-morza i oceany 04.06.2020

Klasa II cg Powtórzenie. Przemysł świata- zadania maturalne 04.06.2020

Klasa 1cg Mapa fizyczna świata-morza i oceany 05.06.2020

Klasa 1b Wielkie formy ukształtowania lądów i dna oceanicznego 05.06.2020

Klasa 1A Rzeźbotwórcza działalność rzek 15.06.2020

Klasa 1ag Mapa fizyczna świata-rzeki i jeziora 15.06.2020

Klasa IIcg Znaczenie usług we współczesnym świecie 17.06.2020

Klasa 1d Rzeźbotwórcza działalność lądolodów 17.06.2020

Klasa 1c, 1d Procesy wewnętrzne kształtujące litosferę 17.06.2020

Klasa 1dg Mapa fizyczna świata-rzeki i jeziora 18.06.2020

Klasa IIcg Rodzaje transportów na świecie 18.06.2020

Klasa 1cg Mapa fizyczna świata-rzeki 19.06.2020

Klasa 1b Odtwarzanie i datowanie dziejów Ziemi 19.06.2020

Klasa 1z Rzeźbotwórcza działalność lodowców górskich 22.06.2020

Klasa 1ag Mapa fizyczna świata 22.06.2020

Klasa IIcg  Rodzaj turystyki na świecie 22.06.2020

Klasa 1c Rzeźbotwórcza działalność lodowców górskich i lądolodów 23.06.2020

Klasa 1bg Mapa fizyczna świata 23.06.2020

Klasa IIcg Regiony turystyczne na świecie 24.06.2020

Klasa 1d Rzeźbotwórcza działalność lodowców górskich 24.06.2020

Klasa IIg Nowoczesne usługi 25.06.2020

Klasa 1dg Mapa fizyczna świata 25.06.2020

Klasa 1cg Mapa fizyczna świata 26.06.2020

Klasa 1b Kronika dziejów Ziemi 26.06.2020

Klasa IIcg Produkcja energii elektrycznej 26.06.2020

Klasa 1dg Działania na rzecz równowagi ekologicznej 26.06.2020

Ten sam plik dla wszystkich klas:Dla klas :1A, 1B, 1C, 1D,1Ag, 1Bg, 1Cg, 1Dg,2Ag, 2Bg, 2Cg, 2Dg, 2Eg,3Ag, 3Bg, 3Dg, 3Eg

Klasy III d i e BRAIN BOST 25.03.20 grupa RJ

klasy wszystkie drugie,temat 1,2 25.03 2020

W załączniku materiały na stronę dla klas:1A, 1AG, 1B, 1BG, 1C, 1CG, 1D, 1DG

kontakty do nauczycieli wychowania fizycznego

Klasy IIIa cała klasa, IIIb cała klasa, IIId i IIIe grupy p. Dąbrowskiej

Klasy 3Ag, 3Bg, 3Dg, 3Eg – do realizacji w dniach 30.03 – 3.04 – temat 3 i temat 4,5

kl. 1A, 1AG, 1B, 1BG, 1C, 1CG, 1D, 1DG lekcje wf na dni 30.03 – 03.04

WF, wszystkie klasy drugie, Temat3,4,5-określanie wskaźnika wydolności fizycznej. 30.03-3.04

Klasy IIId i e – Domowe ćwiczenia  grupa RJ 31.03.2020

Klasy III d i e koniec tygodnia 01.04.2020 grupy RJ

Lekcje wychowania fizycznego na dni 06.04 – 08.04 kl. 1A, 1AG, 1B, 1BG, 1C, 1CG, 1D, 1DG

Wszystkie klasy drugie  – realizacja 6.04 – 8.04

Klasy III do wykonania w terminach : 6 – 8 IV oraz 15 – 17 IV.

Klasy III ed RJ 4 ćwiczenia biurowe

Klasy III de RJ 5 ćwiczenia na krześle

Lekcje wychowania fizycznego na dni 15.04 – 17.04 kl. 1A, 1AG, 1B, 1BG, 1C, 1CG, 1D, 1DG

klasy drugie  – termin realizacji 15 – 17 .04

klasy trzecie – termin realizacji 20-24.04 – 1 lekcja- trening w 15 minut

klasy trzecie – termin realizacji 20-24.04 –  2 lekcja -ćwiczenia przepony

Wszystkie klasy pierwsze , realizacja 20.04-24.04

Klasy drugie termin realizacji 20 – 24 .04.

Klasy IIId i e cardio 22.04.2020

Klasy IIId i e ćw. sam w domu 21.04.2020

Wszystkie klasy drugie 27.04-30.04

Wszystkie klasy pierwsze 27-30.04.2020

Wszystkie klasy pierwsze 04-08.05.2020

Klasy drugie lekccja pierwsza – ćwiczenia z krzesłem 04-08.05.2020

Klasy drugie lekcja druga – stretching 04-08.05.2020

Wszystkie klasy drugie 11.05-15.05

Klasy pierwsze termin realizacji 11 – 15.05

WSZYSTKIE KLASY DRUGIE.18.05-22.05 , w tm tygodniu wchodzicie na link i ćwiczycie z tym panem

Dla wszystkich klas pierwszych – termin realizacji 18-22 maj – wyniki testu przesyłacie swojemu nauczycielowi

Wszystkie klasy pierwsze 25.05-29.05

Wszystkie klasy drugie termin realizacji 25-29 maj

wszystkie klasy drugie – termin realizacji 1.06- 5.06 – wyniki testu wysyłacie swojemu nauczycielowi

Wszystkie klasy pierwsze – 01-05.06.2020

Wszystkie klasy I i II

Wszystkie klasy I i II 22-26.06.2020

Klasy II, Moi drodzy, w tym tygodniu przechodzimy do sumienia. Proszę zajrzeć do pokazu slajdów, który w załączniku. Poza tym polecam odsłuchać w wolnej chwili kazanie o sumieniu zmarłego przed kilku dniami księdza Pawlukiewicza.W odpowiedzi czekam na kilka zdań przemyśleń na temat: Sumienie czy zdrowy rozsądek? Co wystarczy w dzisiejszych czasach?Adres mailowy: religialo6@gmail.com

Klasy I,  Moi drodzy, w tym tygodniu proszę zajrzeć pod link: https://www.youtube.com/watch?v=sKVONc3yFW4 ponadto załączam pokaz slajdów i czekam na odpowiedź: kilka zdań na temat: Jeśli nie chrześcijaństwo to co? Jaka religia jest lepsza?

Klasy I: Jezus nauczycielem modlitwy

Klasy II: Wydarzenia Wielkiego Tygodnia; 30.03.2020

klasy III – 01.04.2020

Klasy I, Proszę o zapoznanie z materiałem, będziemy omawiać wspólnie po świętach06.04.2020r.

Klasa 1 –  dyskusja na lekcji15.04.2020

klasy I –Karta Pracy do wypełnienia w oparciu o poniższy link. Obecność na lekcji w tym tygodniu będą mieli Ci, którzy odeślą wypełnioną i podpisaną kartę na adres: religialo6@gmail.com  – https://padlet.com/religialo6/6khm2dsw4npfl6xq – 04.05.2020

Klasy II –Karta pracy. Obecność będą miały te osoby, które odeślą ją wypełnioną na adres: religialo6@gmail.com. Pomocny będzie link: https://biblia.deon.pl – 04.05.2020

Etyka klasa 2a obejrzyj film Życie jest piękne . Na nastepnych spotkaniach beda refleksje na temat elementow produkcji Zycie

Etyka klasa Ia.b.c obejrzyj film Życie jest piękne . Na nastepnych spotkaniach beda refleksje na temat elementow produkcji Zycie

klasa IA  etyka posłuchaj i przeanalizuj  21.04.2020

Jest już dostępny szkolny zestaw podręczników, który będzie obowiązywał w VI LO w roku szkolnym 2020/2021:

Podręczniki po gimnazjum

Podręczniki po szkole podstawowej