Dla uczniów

Jest już dostępny szkolny zestaw podręczników, który będzie obowiązywał w VI LO w roku szkolnym 2019/2020:

Podręczniki po gimnazjum

Podręczniki po szkole podstawowej

Oto lista dni wolnych od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2018/19:

2 listopada

21 grudnia

21 marca

2 maja

6 maja

7 maja

8 maja