Dla rodziców

Szanowni Państwo

w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych,

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19 – oraz

działaniom Ministra Edukacji Narodowej, nauczyciele VI liceum Ogólnokształcącego

zaangażowali się w zdalne nauczanie Waszych dzieci. Więcej…

RADA RODZICÓW VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

im. GABRIELA NARUTOWICZA W OLSZTYNIE

Nr r-ku 17 1540 1072 2107 0003 1216 0001

Oto lista dni wolnych od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2019/20:

31.10.2019 czwartek

20.12.2019 piątek

20.03.2020 piątek

4.05.2020 poniedziałek

5.05.2020 wtorek

6.05.2020 środa

12.06.2020 piątek