Dla rodziców

RADA RODZICÓW VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

im. GABRIELA NARUTOWICZA W OLSZTYNIE

Nr r-ku 17 1540 1072 2107 0003 1216 0001

Oto lista dni wolnych od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2018/19:

2 listopada

21 grudnia

21 marca

2 maja

6 maja

7 maja

8 maja