Dla rodziców

W dniach od 1.06.2020 do 26.06.2020 w godzinach  7.30 do 10.00 i 13.00-15.30 ze względu na bezpieczeństwo na teren szkoły będą wpuszczani tylko uczniowie biorący udział w konsultacjach oraz nauczyciele.
Przyjmowanie interesantów w tych dniach odbywa się w godzinach 10.00-13.00.

Szanowni Państwo

w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych,

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19 – oraz

działaniom Ministra Edukacji Narodowej, nauczyciele VI liceum Ogólnokształcącego

zaangażowali się w zdalne nauczanie Waszych dzieci. Więcej…

RADA RODZICÓW VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

im. GABRIELA NARUTOWICZA W OLSZTYNIE

Nr r-ku 17 1540 1072 2107 0003 1216 0001