Dla rodziców

Szanowni Państwo

w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych,

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19 – oraz

działaniom Ministra Edukacji Narodowej, nauczyciele VI liceum Ogólnokształcącego

zaangażowali się w zdalne nauczanie Waszych dzieci. Więcej…

RADA RODZICÓW VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

im. GABRIELA NARUTOWICZA W OLSZTYNIE

Nr r-ku 17 1540 1072 2107 0003 1216 0001