Dla rodziców

RADA RODZICÓW VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

im. GABRIELA NARUTOWICZA W OLSZTYNIE

Bank PKO BP SA Oddział 2 w Olsztynie

Nr r-ku 50 1020 3541 0000 5302 0011 0296

Oto lista dni wolnych od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2018/19:

2 listopada

21 grudnia

21 marca

2 maja

6 maja

7 maja

8 maja