Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Olsztynie.
PLAN ZAJĘĆ facebook

STYPENDIA SZKOLNE

Uczniowie, którzy:

- są zameldowani w Olsztynie oraz

- miesięczny dochód netto w ich rodzinach nie przekracza 514 zł (od października 528 zł ) na osobę (oświadczenie o dochodzie za miesiąc sierpień), mogą ubiegać się o stypendium szkolne.

 

W tym celu należy jak najszybciej zgłosić się do pedagoga szkolnego po wniosek stypendialny (p.103), wypełnić i złożyć dokumenty w gabinecie pedagoga w nieprzekraczalnym terminie  - 13 września.

 

Uczniowie mieszkający poza Olsztynem spełniający kryterium dochodowe, mogą ubiegać się o stypendium w swoich gminach.