Rozpoczęcie roku szkolnego

Rok szkolny rozpocznie się 1 września 2020 r.

Kl. III – godz. 9:00

Kl. II  – godz. 10:00

Kl. I  – godz. 11:00