Informacje dla maturzystów

Ze względu na aktualne procedury w trakcie egzaminów maturalnych obowiązywać będą następujące zasady.

  1. Zdający musi posiadać maseczkę zakrywającą usta i nos. Noszenie maseczki jest obowiązkowe od momentu wejścia do szkoły do chwili rozpoczęcia egzaminu. Założenie maseczki jest obowiązkowe podczas korzystania ze słowników oraz opuszczania sali egzaminacyjnej.
  2. Po wejściu do szkoły obowiązuje dezynfekcja rąk. Dezynfekcja obowiązuje też w momencie korzystania z przygotowanych słowników.
  3. Po dezynfekcji rąk w szatni należy pozostawić wszystkie zbędne w czasie egzaminu rzeczy jak torby i telefony komórkowe.
  4. Do Sali egzaminacyjnej zdający wnosi:

…..dowód osobisty

…..przybory do pisania (piszące w kolorze czarnym)

…..przybory określone w komunikacie Dyrektora CKE

…..wodę do picia w małej butelce (butelka przezroczysta o pojemności do 0,5l)

  1. Zdający może korzystać tylko z przyborów i pomocy dopuszczanych na danym egzaminie własnych. Zabronione jest pożyczanie.
  2. Przed wejście do sali są oznaczone strefy. W jednej strefie może przebywać tylko jeden zdający.
  3. Przy wejściu do sali egzaminacyjnej członek Komisji dokona za zdającego losowania miejsca.
  4. Zdający składa podpis na wykazie zdających i zajmuje wylosowane miejsce.
  5. Zdjęcie maseczek możliwe po sprawdzeniu poprawnego zakodowania arkuszy egzaminacyjnych.

 

Godziny wejścia na poszczególne egzaminy.

8 czerwca język polski poziom podstawowy

7.30 – 7.45  wejście do szkoły klasa IIIA

7.45 – 8.00  wejście do szkoły klasa III B

8.00 – 8.15 wejście do szkoły klasa III D

8.15 – 8.30 wejście do szkoły klasa III E

Egzamin odbywa się na sali gimnastycznej

8 czerwca język polski poziom rozszerzony

13.00 – wszyscy uczniowie

Egzamin odbywa się na sali gimnastycznej

 

9 czerwca matematyka poziom podstawowy

7.30 – 7.45  wejście do szkoły klasa IIIE

7.45 – 8.00  wejście do szkoły klasa III D

8.00 – 8.15 wejście do szkoły klasa III B

8.15 – 8.30 wejście do szkoły klasa III A

Egzamin odbywa się na sali gimnastycznej

10 czerwca język angielski poziom podstawowy

8.00 – 8.10 wejście do szkoły klasa III D

8.10 – 8.20 wejście do szkoły klasa III B

8,20 – 8.30 wejście do szkoły klasa III E

8.30 – 8.40 wejście do szkoły klasa III A

Zdający po wejściu kierują się prosto do sali egzaminacyjnej listy z numerami sal będą wywieszone przed wejściem do szkoły

10 czerwca język angielski poziom rozszerzony

13.00 – wszyscy uczniowie

Zdający po wejściu kierują się prosto do sali egzaminacyjnej listy z numerami sal będą wywieszone przed wejściem do szkoły

 

Na wszystkie egzaminy odbywające się od dnia 15 czerwca do 26 czerwca zdający zgłaszają się:

o godzinie 8.00 – sesja egzaminów porannych na godzinę 9.00

o godzinie 13.00 – sesja egzaminów porannych na godzinę 14.00

 

Prosimy o punktualne zgłaszanie się na egzamin, umożliwi to sprawny i bezpieczny przebieg procedur związanych z rozpoczęciem egzaminu.