Zakończenie klas III

Uczniowie klas III

 

W dniu dzisiejszym 24 kwietnia 2020r. o godzinie 11.30 powinniśmy spotkać się na uroczystości wręczenia Wam świadectw ukończenia szkoły. Obecna sytuacją uniemożliwia nam wszystkim wspólne spotkanie i cieszenie się WASZYM ŚWIĘTEM.

Tradycyjnie wygłaszałem na tej uroczystości formułę, którą tym razem jestem zmuszony przekazać poprzez stronę internetową.

Rada Pedagogiczna VI Liceum Ogólnokształcącego im. Gabriela Narutowicza w Olsztynie podjęła uchwałę o klasyfikacji uczniów klas III. Sklasyfikowanych zostało 102 uczniów klas III.

VI Liceum Ogólnokształcące im. Gabriela Narutowicza ukończyło 101 uczniów.

W ten oto sposób z dniem dzisiejszym 101 uczniów staje się absolwentami VI Liceum Ogólnokształcącego im. Gabriela Narutowicza w Olsztynie. Gratuluje Wam ukończenie szkoły.

Radosław Jankowski

PS.

W przyszłym tygodniu otrzymacie świadectwa ukończenia szkoły (najprawdopodobniej we wtorek) w formie elektronicznej. Oryginały świadectw zostaną przekazane w terminie późniejszym, w sposób zapewniający bezpieczeństwo Wam jak też pracownikom szkoły.

Jedynym pozytywnym elementem całej sytuacji jest to, że jesteście rocznikiem, który uniknął dłuuuugiego i jak zawsze nuuuudnego przemówienia dyrektora.