Wsparcie szkolnych pedagogów – marzec 2020

Uczniowie i rodzice, którzy chcieliby porozmawiać z pedagogiem, uzyskać pomoc, zasięgnąć informacji, mogą kontaktować się z pedagogami telefonicznie. Dyżury są pełnione od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-12.00 i 15.00-17.00 pod numerami:

Anna Jaworska 601 438 390

Wiesława Kwirant 601 434 534