Spotkanie ze specjalistą z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej – luty 2020

26 i 27 lutego 2020 roku odbyły się w VI LO cztery spotkania ze specjalistą z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej – panią Grażyną Dziubanii dotyczące profilaktyki uzależnień. W spotkaniach tych uczestniczyły następujące klasy: Iag, IIIa, Ic, IIbg. Tematyka spotkania z młodzieżą podporządkowana była papierosom     i e-papierosom, dotyczyła dopalaczy, narkotyków, alkoholu i innych używek. Przedstawicielka instytucji przygotowała uczniom prezentację i zachęciła do dyskusji.

Spotkania zorganizowała Katarzyna Dubicka. W marcu kolejne klasy uczące się w szkole wezmą udział w zajęciach z udziałem specjalisty z Sanepidu…