Wycieczka do Warszawy – listopad 2019

5 listopada 2019 roku odbyła się wycieczka do Muzeum Narodowego, Muzeum Katyńskiego i Teatru Capitol w Warszawie. Organizatorami i opiekunami wycieczki były: Katarzyna Dubicka, Marta Karbowska, Aneta Całka, a uczestniczyły w niej klasy IIa i IIIa. Celem wycieczki było podtrzymywanie wśród młodzieży pamięci o historii, kształcenie postawy patriotycznej, a także wrażliwości artystycznej w kontakcie ze sztuką (kulturą wysoką). Podczas zwiedzania Muzeum Narodowego z przewodnikiem uczniowie kontemplowali dzieła sztuki stanowiące polskie dziedzictwo narodowe. Zdobytą o artystach i obrazach wiedzę będą mogli również wykorzystać na egzaminie maturalnym. W Muzeum Katyńskim uczniowie oglądali zbiory związane z martyrologią Polaków, a  w Teatrze Capitol obejrzeli farsę pt. „O co biega?”, podpatrując pracę sceniczną znanych warszawskich aktorów, np. Macieja Damięckiego, Olgi Bończyk. Obcowanie ze sztuką, kulturą, historią to niezbędne współcześnie elementy w rozwoju edukacyjnym i wychowawczym młodego człowieka. Wycieczka do Warszawy przyczyniła się do takiego rozwoju.