Wizyta przedszkolaków w naszej szkole – październik 2019

24 października 2019 w ramach kontynuacji zajęć „Czytanki –fikanki” i wymiany pokoleń, klasa IIIa i IId spotkała się z przedszkolakami z Przedszkola Miejskiego nr 17 w Olsztynie. Tym razem to dzieci pod opieką swojej wychowawczyni – pani Agnieszki Piziorskiej odwiedziły VI Liceum Ogólnokształcące. Podczas spotkania poznały tajniki zawodu nauczyciela i dowiedziały się, jak wygląda nauka i praca w szkole. Uczestniczyły w przygotowanej  dla nich lekcji języka polskiego, podczas której wysłuchały książki  pt. „Franklin idzie do szkoły” P. Bourgeois, B. Clark, rozwiązywały krzyżówkę, dzieliły się przemyśleniami o nauce, szkole, nauczycielach. Częścią spotkania było również zwiedzanie szkoły. Dzieci odwiedziły szkolną bibliotekę, sekretariat, gabinet dyrektora i pedagoga, salę gimnastyczną, salę do nauki geografii i przyrody. Rozmawiały z osobami pracującymi w szkole w charakterze nauczyciela, dyrektora, bibliotekarza, pedagoga. Spotkanie zorganizowała i poprowadziła Katarzyna Dubicka.