UWAGA!!!

1. Uczniowie, którzy:

– są zameldowani w Olsztynie oraz

– miesięczny dochód netto w ich rodzinach nie przekracza 528 zł (na osobę (oświadczenie o dochodzie za miesiąc sierpień), mogą ubiegać się o stypendium szkolne.

W tym celu należy jak najszybciej zgłosić się do pedagoga szkolnego po wniosek stypendialny (p.103), wypełnić i złożyć dokumenty w gabinecie pedagoga w nieprzekraczalnym terminie – 13 września.

2. Uczniowie mieszkający poza Olsztynem spełniający powyższe kryterium dochodowe, mogą ubiegać się o stypendium w swoich gminach.