Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Olsztynie.

NASZA SZKOŁA

Pierwotnie - w budynku naszej szkoły - mieścił się Zespół Szkół Budowlanych im.Gabriela Narutowicza. W 1990 roku zostało założone VI Liceum Ogólnokształcące...

NASZE PROFILE

Właśnie zostały opublikowane najnowsze profile klas dla uczniów na 2014/2015

Aktualności

STYPENDIA SZKOLNE

02.09.2015

UWAGA!!! STYPENDIA SZKOLNE!!!

Uczniowie, którzy:

- są zameldowani w Olsztynie oraz

- dochód netto w ich rodzinach nie przekracza w miesiącu sierpniu 456 zł na osobę mogą ubiegać się o stypendium szkolne.

W tym celu należy jak najszybciej zgłosić się do pedagoga szkolnego po wniosek stypendialny (p.103), wypełnić i złożyć dokumenty w gabinecie pedagoga w nieprzekraczalnym terminie  - 11 września.

Uczniowie mieszkający poza Olsztynem spełniający kryterium dochodowe, mogą ubiegać się o stypendium w swoich gminach.

Od 1 października kryterium dochodowe rośnie do 514 zł netto (wnioski będą przyjmowane od 1 do 15.10.2015 w siedzibie miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej)

WYPRAWKI SZKOLNE

02.09.2015

UWAGA!!! WYPRAWKI SZKOLNE!!!

POMOC W FORMIE DOFINANSOWANIA ZAKUPU PODRECZNIKÓW

Uczniowie uprawnieni w tym roku do dofinansowania zakupu podręczników – bez względu na klasę i kryterium dochodowe to uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na to, że są osobami słabowidzącymi, niesłyszącymi, słabosłyszącymi, z niepełnosprawnością ruchową (w tym z afazją), z autyzmem (w tym z zespołem Aspergera), z upośledzeniem umysłowym, z niepełnosprawnościami sprzężonymi w/w

       Wnioski znajdują się w gabinecie pedagoga szkolnego. Przy rozliczaniu konieczne będą faktury, rachunki, paragony, (wyjątkowo oświadczenia)  potwierdzające zakup podręczników .

GIEŁDA PODRĘCZNIKÓW

01.09.2015

W piątek (4.09.2015) na piątej godzinie lekcyjnej (1135 - 1220) odbędzie się giełda podręczników. Wszystkich chętnych zapraszamy.

SZYBKI KONTAKT

ul. Pstrowskiego 5,
Olsztyn 10-049
E-mail: sekretariat@lo6.olsztyn.pl
Telefon: 0-89 527-93-57
Faks: 0-89 527-67-43

Historia szkoły

Rada pedagogiczna