Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Olsztynie.

NASZA SZKOŁA

Pierwotnie - w budynku naszej szkoły - mieścił się Zespół Szkół Budowlanych im.Gabriela Narutowicza. W 1990 roku zostało założone VI Liceum Ogólnokształcące...

NASZE PROFILE

Właśnie zostały opublikowane najnowsze profile klas dla uczniów na 2016/2017

Aktualności

DZIEŃ OTWARTY W VI LO

07.04.2016

Zorganizowane grupy zapraszamy do naszej szkoły po telefonicznym uzgodnieniu terminu wizyty z pedagogiem szkolnym

(tel. 89 527 93 57 w. 13)

Gości indywidualnych zapraszamy bezpośrednio do gabinetu pedagoga pok. 103.

ZAPROSZENIE NA LEKCJE OTWARTE I ZWIEDZANIE SZKOŁY

06.04.2016

 VI Liceum Ogólnokształcące w Olsztynie zaprasza Was – uczniów klas gimnazjalnych na lekcje otwarte prowadzone przez nauczycieli naszej szkoły.  Możecie  uczestniczyć w wykładach jako obserwatorzy lub uczestnicy. Oferta jest skierowana szczególnie do gimnazjalistów z klas trzecich i jest aktualna do końca roku szkolnego.

Proponujemy udział w lekcjach : języka polskiego, historii, biologii, chemii,wychowania fizycznego.

Udział w lekcjach otwartych może być połączony ze zwiedzaniem naszej szkoły i bursy wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6.

Termin, przedmiot oraz zasady uczestnictwa w lekcjach dostosujemy do Waszych  oczekiwań. Zapraszamy grupy zorganizowane wraz z opiekunami.

Telefon kontaktowy: 89 527 67 43 (Anna Dikunow, Wiesława Kwirant)

STYPENDIA SZKOLNE

02.09.2015

UWAGA!!! STYPENDIA SZKOLNE!!!

Uczniowie, którzy:

- są zameldowani w Olsztynie oraz

- dochód netto w ich rodzinach nie przekracza w miesiącu sierpniu 456 zł na osobę mogą ubiegać się o stypendium szkolne.

W tym celu należy jak najszybciej zgłosić się do pedagoga szkolnego po wniosek stypendialny (p.103), wypełnić i złożyć dokumenty w gabinecie pedagoga w nieprzekraczalnym terminie  - 11 września.

Uczniowie mieszkający poza Olsztynem spełniający kryterium dochodowe, mogą ubiegać się o stypendium w swoich gminach.

Od 1 października kryterium dochodowe rośnie do 514 zł netto (wnioski będą przyjmowane od 1 do 15.10.2015 w siedzibie miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej)

SZYBKI KONTAKT

ul. Pstrowskiego 5,
Olsztyn 10-049
E-mail: sekretariat@lo6.olsztyn.pl
Telefon: 0-89 527-93-57
Faks: 0-89 527-67-43

Historia szkoły

Rada pedagogiczna